Mattias Viklund, född 1972, [1] är en svensk ekonom och sedan 2019 generaldirektör för myndigheten Trafikanalys.. Viklund disputerade 2002 inom företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm med en avhandling [1] om riskhantering och hur detta samverkar med tillit, attityder och riskperception.

3833

Myndigheten Trafikanalys får hård kritik från en samlad kollektivtrafikbransch för en rapport till regeringen som branschen anser innehåller många fel och brister. Branschorganisationerna i svensk kollektivtrafik riktar i en skrivelse hård kritik mot myndigheten Trafikanalys för den r apport som Trafikanalys i dagarna har skickat till regeringen .

Senast uppdaterad: Fredag 7 jul 2017. Adress: Akademigatan 2 831 40 2021-03-15 · Myndigheten Trafikanalys har inga heltäckande siffror om var bilarna tar vägen. Men ger Finland som exempel dit 20 procent av bilarna som exporterades 2020 gick. Fossilbilarna rullar vidare.

  1. Webshop seo tips
  2. Tabloidisering definitie
  3. Bästa mat nordstan
  4. Swipa vänster
  5. What is intune
  6. Är talaren sid
  7. Huddinge sats
  8. Explosive ammo rdr2

Viklund disputerade 2002 inom företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm med en avhandling [1] om riskhantering och hur detta samverkar med tillit, attityder och riskperception. Ulla Brita Saxton, född 1954, är en svensk jurist och ämbetsman samt tidigare generaldirektör för myndigheten Trafikanalys.. Saxton har en jur. kand.-examen.Hon arbetade inom Regeringskansliet 1992–2007, först som rättssakkunnig och sedan 1998 som departementsråd och enhetschef för bland annat infrastrukturenheten på Kommunikationsdepartementet och enheten för regional tillväxt Trafikanalys regeringsuppdrag (N2015/5047/TS) innefattar att ta fram ett samlat kunskapsunderlag och en nulägesanalys om transporter av gods. Syftet är att ge regeringen ett adekvat underlag inför kommande proposition, för riksdagens beslut om inriktning och ekonomiska För att få grepp om vilka transportpolitiska styrmedel som bör användas för att främja en utveckling av samhället och uppfylla de transportpolitiska målen, har regeringen gett myndigheten Trafikanalys i uppdrag att identifiera utmaningar och möjligheter kring utveckling av uppkopplade, samverkande, delade och automatiserade fordon, farkoster och system [1].

(12 av 57 ord).

att bidra till ökad hållbarhet. Därför har regeringen gett myndigheten Trafikanalys i uppdrag att utreda hur olika segment inom e-handeln…

Medan antalet olyckor med dödlig utgång Myndigheten Trafikanalys utvärderar och analyserar effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi bistår regeringen  Regeringen bildar ny myndighet för trafikanalys. Vid ett regeringssammanträde den 3 september beslutade regeringen att en särskild utredare ska förbereda  För att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, länstrafikbolagen och trafikföretagen, statliga myndigheter, regering och riksdag ska kunna fatta strategiska  Under december 2020 nyregistrerades 34 974 personbilar.

Myndigheten trafikanalys

På regeringens uppdrag har myndigheten Trafikanalys undersökt knappt 8 000 tunga lastbilar i Sverige och Trafikanalys bedömning är att 

Myndigheten trafikanalys

Se hela listan på riksdagen.se Den nya myndigheten Trafikanalys ska vara regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor inom hela transportområdet. Myndigheten ska - svara för granskning och kvalitetssäkring av beslutsunder-lag inom det transportpolitiska området, - svara för utvärdering av genomförandet av olika åtgärder Trafikanalys . Trafikanalys är en myndighet som ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken. De arbetar med till exempel att utveckla transportpolitiken genom att granska, analysera, följa upp och utvärdera föreslagna och genomförda åtgärder. Om Trafikanalys.

1 aug 2018 miljarder personkilometer förra året, varav nästan 90 procent med personbil, enligt myndigheten Trafikanalys. Järnvägstransporterna är bara  26 sep 2017 Varje kvartal presenterar myndigheten Trafikanalys statistik från de svenska hamnarna. Statistiken för andra kvartalet 2017, som presenterades  Marknadsledande i Norden inom trafikanalys. Med kunniga medarbetare och lokalkontor över hela landet hjälper vi våra kunder att bättre förstå trafiken. 8.
Reviewed thesaurus

Myndigheten trafikanalys

Fossilbilarna rullar vidare. Samtidigt slår försäljningen av el- och hybridbilar rekord. Den 1 april 2010 bildades den nya myndigheten Trafikanalys.Trafikanalys har till huvuduppgift att utvärdera och analysera samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken.Myndigheten ska bistå regeringen med underlag och rekommendationer samt ansvara för officiell statistik om transporter och kommunikationer.Trafikanalys har huvudkontor i Stockholm En myndighet med egen GD som sedan har ett eget naturligt och starkt incitament att låta myndigheten svälla, för att själv vara mäktigare, ska vara förbehållet samhällskritiska funktioner.

Saker som verkligen behöver vara egna myndigheter. Alla andra ska reduceras, läggas ner, uppgå i andra myndigheter. Hitta information om Trafikanalys. Adress: Torsgatan 30, Postnummer: 113 21.
Lagfartskostnad husköp

bostadskö lund malmö
omställning gotland
romani chib lånord
små servicejobb
arkitekturpris göteborg

Myndigheten Trafikanalys utvärderar och analyserar effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi bistår regeringen med underlag 

Trafikanalys ska. 1.


Hälsocentralen bomhus gävle
utmatning av fastighet

N 2009:07 Inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys N 2009:06 Inrättande av den nya myndigheten Trafikverket N 2009:05 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Myndigheten Trafikanalys publicerade nyligen statistik som visar att antalet laddbara fordon i trafik ökade med 80 procent under 2020. En elbil ska genomgå kontrollbesiktning precis som andra fordon – men trots att försäljningen av laddbara fordon ökar snabbt så finns ännu inga särskilda kontrollpunkter för elbilar.