SGD och Euklides' algoritm. Den största gemensamma delaren till två givna heltal a, b är det största heltal som delar både a och b: SGDHa, bL = MaxHd d delar 

2520

Re: Euklides algoritm Personligen tycker jag att det är lättast att tänka att Euklides algoritm kan uttryckas: och sedan räkna ut gcd utan att ställa upp någon tabell eller liknande.

Formler 5.2. Talföljder 5.3. Prövning av ekvationer 5.4. Fibonacci 5.5.

  1. Pomperipossa saga text
  2. Popular film cameras
  3. Jamaican artist gage

Matematikgymnasiet, Läsåret 2014-2015. Euklides algoritm tar två positiva heltal A och B. Sedan, ända tills ett av talen blir  induktionsbevis; hela tals delbarhet och delningsekvationer; Euklides algoritm; primtalen och Eratosthenes såll; aritmetikens grundsats; kongruens hos hela tal. Euklides algoritm. 1. Två heltal a och b, där a > b, är givna. 2.

%. Oppgave 1 Beregn 28−1 mod 75.

Exempel 1. Euklides algoritm Euklides algoritm är ett smart men elementärt sätt att hitta den största gemensamma delaren till två tal. I sin mest basala form utnyttjar den bara ett antal subtraktioner. Största gemensamma delaren av 40 och 15 kan finnas genom att först subtrahera 15 så många gånger det går (innan resultatet blir

Ved hjelp av utvidet Euklides algoritmen skal vi finne x,y slike at gcd(28, 75) = 28x + 75y = 1. a b. 10 mar 2021 I matematik är den euklidiska algoritmen , eller Euklids algoritm , en användning av Euklides algoritm som beskrivits i föregående avsnitt. Euklides algoritm är en algoritm för att bestämma största gemensamma delare till två heltal.

Euklides algoritm

Euklides algoritm baklänges. Jag verkar ha så ofantligt svårt med att lära mig Euklides algoritm baklänges, och har kollat runt, fattar nästan principen, men fastnar ändå någonstans ändå. Det handlar väl mer om, vad som ska in i vad osv.. Vi kan börja med detta exempel, som jag kallar för exempel 1: 1071 = 1 * 1029+42 => 1029=42*24+21

Euklides algoritm

Vi kan istället ersätta det större talet med resten om vi dividerar det med det mindre talet. Vi ska då stanna om vi får en rest som är lika med 0. Skriv om algoritmen så att den arbetar på detta smartare sätt.

Exempel 2.2. Vi utför Euklides algoritm på talen a = 74 och b = 11 och bestämmer sedan,.
Extra jobb vetlanda

Euklides algoritm

96 = 3⋅28 +12. 28 = 2⋅12 + 4. 12 = 3⋅4. Uppsala Universitet Matematiska institutionen Isac Hedén isac Algebra I, 5 hp Vecka 22.

Antag att m≥n>0.
Rika ica handlare

cheap jeans online free shipping
hjälpmedelscentralen varberg öppettider
mikael bock advokat
villkorade aktieagartillskott
kognitiv tanke

Euklides algortim handlar om att vi utnyttjar delningsekvationen för att bestämma största gemensamma faktor för två positiva heltal. Exempel 3 Bestäm med hjälp av Euklides algoritm största gemensamma faktor för talen 396 och 332.

1116 = 2 * 425 + 266 425 = 2* 266 - 107 266 = 2* 107 + 52 107 = 2*52 + 3 52 = 17*3 + 1 3 = 3*1 å den var inverterbar, men nu kommer problemet. 2019-11-24 · Euclidean algorithm computes the Greatest Common Divisor recursively.gif 656 × 631; 1.46 MB Euklides algoritm är en algoritm för att bestämma GCD eller GCF eller på svenska SGF eller SGD. Alltså att bestämma den största gemensamma delaren-faktorn mellan två tal. Det går att göra genom primtalsdivision men det kan vara ut metod som är uttröttande. Euklides algortim handlar om att vi utnyttjar delningsekvationen för att bestämma största gemensamma faktor för två positiva heltal.


Frisør sejs
grebbestad camping fjorden

induktionsbevis; hela tals delbarhet och delningsekvationer; Euklides algoritm; primtalen och Eratosthenes såll; aritmetikens grundsats; kongruens hos hela tal.

Euklides författade antikens mest spridda verk, men överraskande lite är känt om hans liv. Algorytm Euklidesa – algorytm wyznaczania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb.Został opisany przez greckiego matematyka, Euklidesa w jego dziele „Elementy”, w księgach siódmej oraz dziesiątej. Vi börjar med Euklides algoritm . 504=2*222+60 222=3*60+42 60 =1*42+ 18 42=2*18+6 18= 3*6 +0. Alltså är d=SGD(504, 222)=6.